การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ (25 คะแนน)

❤️การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ (อยู่ในระหว่างการขอคะแนน)

รีบสมัครก่อนหมดเขตนะคะ 📋📌

📚ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทาง https://forms.gle/WT1N2mJ3VfVGtLds8
🔍ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://kku.world/65moa
สอบถามเพิ่มเติมทาง Line : @047vzbgj
✅โทร. 061 – 6942952 / 043 – 202081

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

Check Also

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023)

สาขาวิชากายภาพบ …