การอบรมระยะสั้นทางกายภาพบำบัด (Short course training in physical therapy)

หลักสูตรที่ 5: Therapeutic Thai Massage for Musculoskeletal Disorders [อบรมระยะสั้น]วันที่ 16 – 27 สิงหาคม 2564

Check Also

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ (อยู่ในระหว่างการขอคะแนน)

การตรวจวินิจฉัย …