ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ Antibody หลังการฉีดวัคซีน Covid-19 ต่อเชื้อสายพันธ์ต่างๆ

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …