ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่ได้รับ  “รางวัลเชิดชูเกียรติ” ในสาขาต่างๆ ประจำปี 2563

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …