ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ ในโอกาสได้รับ รางวัล “ศรีน้ำเงิน ประจำปี 2564”

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …