ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่ได้รับ  “รางวัลเชิดชูเกียรติ” ในสาขาต่างๆ ประจำปี 2563

Check Also

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิค …