ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ทวีวรรณกิจ และ ดร.พักตร์วิภา โชคภูเขียว ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ทวีวรรณกิจ และ ดร.พักตร์วิภา โชคภูเขียว ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Physiotherapy Theory and Practice
ชื่อเรื่อง: Validity and reliability of the block method for measuring thoracic hyperkyphosis

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …