ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แย้มศรี และ MISS NANG EI EI AUNG ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แย้มศรี และ MISS NANG EI EI AUNG ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Medical science monitor basic research
ชื่อเรื่อง: FLT3 Gene Mutations in Acute Myeloid Leukemia Patients in Northeast Thailand

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …