ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทกมล หรรษาวงศ์ และ นางสาวกนกอร ธนะสูตร ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทกมล หรรษาวงศ์ และ นางสาวกนกอร ธนะสูตร ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Malaysian Journal of Medical Sciences
ชื่อเรื่อง: A 6-Week Nine-Square Exercise Programme for Collegiate Athletes with Chronic Ankle Instability: A Randomised Controlled Trial

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …