ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ อาจารย์พรสุดา มาระมิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ อาจารย์พรสุดา มาระมิ่ง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ International Journal of molecular Sciences
ชื่อเรื่อง: Polydopamine Nanoparticles Functionalized Electrochemical DNA Aptasensor for Serum Glycated Albumin Detection

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …