ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ราตรี ทวิชากรตระกูล และ ดร.ณหทัย อุตมะมูล ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ราตรี ทวิชากรตระกูล และ ดร.ณหทัย อุตมะมูล ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ PLoS ONE
ชื่อเรื่อง: 1H NMR metabolic profiling of Staphylococcus pseudintermedius isolated from canine uroliths

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …