ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ราตรี ทวิชากรตระกูล และ ดร.กฤตยา แซ่ลี้ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ราตรี ทวิชากรตระกูล และ ดร.กฤตยา แซ่ลี้ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ diagnostics
ชื่อเรื่อง: Effects of Escherichia coli and Proteus mirabilis on the Growth and Aggregation of Calcium Oxalate Crystal under Microaerobic Conditions

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …