ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น