คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคโลหิต ณ ลานออกกำลังกาย ชั้น 1 ข้างห้องประชุม 42 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ดอกไม้ และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, โรงพยาบาล และ สถานที่ในร่ม

Check Also

รศ.ดร.จุรีรัตน์     ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันท …