ครบรอบสถาปนา 43 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Check Also

แสดงความยินดี โปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”