“ชื่นชม ยินดี” บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินกับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร ปี 2563 และ รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2563
มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรประเภทวิชาการ ด้านต่างๆ และมอบเกียรติบัตรรางวัลบุคคล/กลุ่มงานส่งเสริมพันธกิจคณะด้วยผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น (บุคลากรสายสนับสนุน) รวมถึง รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น บุคลากรประเภทลูกจ้าง ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี กองบริหารงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ข่าว: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
ภาพ: หริภัทร พงษ์สุวรรณ
 

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …