“แสดงความยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

“ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความดี กับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิต เต็งเจริญสกุล ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 

Check Also

อบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI”

เมื่อวันที่ 26 …