“แสดงความยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

“ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความดี กับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัณฑิต เต็งเจริญสกุล ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 

Check Also

รศ.ดร.จุรีรัตน์     ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันท …