ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาPT รุ่นที่ 36

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด (PT) คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ผดุงกิจ หัวหน้าสาขาวิชา PT คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชา PT ร่วมกับนักศึกษา PT ปี 2 ได้จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาPT รุ่นที่ 36 จำนวน 46 คน
ณ ห้องประชุม 42 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวเปิดงาน และให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา พร้อมมอบรางวัลขวัญใจเพื่อนกายภาพบำบัด ให้แก่นักศึกษา
อีกทั้งได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาแนะนำ การใช้ชีวิตให้แก่น้องๆปี 4 ได้แก่
1.กภ.สิทธิศักดิ์ ศรีวิจารย์ นักกายภาพบำบัด
สโมสรฟุตบอลราชประชา
2.กภ.วัฒนา ครองกิจศิริ นักกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
3.กภ.รุ่งทิพย์ เฉลิมแสน นักกายภาพบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัดและนวดไทย
สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.กภ.วรวุฒิ อุสุภราช นักกายภาพบำบัด
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมถึงclip แสดงความยินดี
จาก
1.นายกสภากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย โดย กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
2.นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร.กภ.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
3.นายกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ทนพ.ทรงฤทธิ์ ศรีลุนช่างและทีมงาน
4.ประธานชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กภ.มณีรัตน์ แสงบุญไทย และทีมงานคณาจารย์สาขากายภาพบำบัด ตัวแทนนักศึกษากล่าวแสดงความรู้สึก
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา

คณะเทคนิคการแพท …