ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญการจัดงาน “นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "ตร"

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

Check Also

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 อัตรา

รับสมัครอาจารย์ …