ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ “ชื่มชมยินดี” กับคณบดีคณะเทคโนโลยี
วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง และรศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความดี กับ ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น
ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น

Check Also

ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund

ชื่นชมยินดี นัก …