รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาผู้บริหารร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาผู้บริหารร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี กองบริหารงานคณะฯ
โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ขององค์กร สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารและเป็นแนวทางการพัฒนาคณะฯ ที่ได้จากการรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรและการศึกษาของนักศึกษามีการพัฒนาและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "No"
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "AMS"
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่n"
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "I"
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

Check Also

รศ.ดร.จุรีรัตน์     ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันท …