รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณาอาจารย์จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับคณาอาจารย์จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 และได้ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาของนักเรียนที่จะศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กองบริหารงานคณะฯ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

Check Also

รศ.ดร.จุรีรัตน์     ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันท …