รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ตัวแทนศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์รุ่นหนึ่ง มอบทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ตัวแทนศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์รุ่นหนึ่ง ที่กรุณามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีละ 36,000 บาทให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 จนสำเร็จการศึกษา

Check Also

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

คณะเทคนิคการแพท …