รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์

 

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

Check Also

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิค …