รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ. สมจิตร์ จินาภักดิ์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 10 ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ ประจำปี 2565

Check Also

ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund

ชื่นชมยินดี นัก …