รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทางวิชาชีพประจำปี พ.ศ. 2565

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ทนพญ. ภัทรวีย์ สร้อยสังวาลย์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทางวิชาชีพ ประจำปี 2565

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …