ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 28 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี หอมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …