ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ ที่กรุณามอบทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ
ที่กรุณามอบทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท
ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

Check Also

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิค …