ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ ที่กรุณามอบทุนการศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ
ที่กรุณามอบทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท
ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …