สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023)

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางกายภาพบำบัด (IPTRS2023) แบบ Hybrid ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ” เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ และความรู้สึกประทับใจในการมาร่วม โปรดติดตามรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของเรา
http://iptrs2023.kku.ac.th

It is our great pleasure to welcome you in joining us in International Physical Therapy Research Symposium 2023 (Innovation and Technology in Health promotion and Rehabilitation) during “June, 8-9 2023”. We trust that you will have a rewarding experience in gaining more in-depth insight and practical skills from the many activities with us. Please visit our website
http://iptrs2023.kku.ac.th

Check Also

ขอเชิยบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น