หลักสูตร “แก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ”

เปิดลงทะเบียนหลักสูตร “แก้ไขท่าทางในกลุ่มภาวะไม่สมดุลของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ”
6-7 มิถุนายน 2565
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวน 60 คน
[PTCEU 13.3 คะแนน]
✏️สมัครลงทะเบียน https://forms.gle/iSkffDFkmm8HoPwT9
🔎ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/kku.ac.th/pt8/
✅สอบถามเพิ่มเติม LINE Official @047vzbgj หรือคลิกลิ้งค์ https://lin.ee/sY4EMOe

Check Also

ขอเชิยบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น