อบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่สนใจการทำรูป “ระดับเบื้องต้น” สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.ม./ปร.ด วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับผู้ที่สนใจการทำรูป “ระดับเบื้องต้น” สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ เช่น รูปไดอะแกรมประกอบ Manuscript หรือ Graphical abstract มี workshop การทำรูปด้วยโปรแกรม PowerPoint ในช่วงท้ายของการบรรยาย

Check Also

ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund

ชื่นชมยินดี นัก …