“เปิดคลินิก (MT/PT) อย่างไร ให้ไปรอด”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันสถาปนา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565
“เปิดคลินิก (MT/PT) อย่างไร ให้ไปรอด”
เสวนาแนวทางในการเปิดและดำเนินงาน คลินิกเทคนิคการแพทย์ และคลินิกกายภาพบำบัด จากศิษย์เก่าทั้งสองสาขา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ผ่านโปรแกรม ZOOM
ลงทะเบียน https://kku.world/amsclinic44
อยู่ระหว่างยื่นคะแนน CMTE

Check Also

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด 2 อัตรา

รับสมัครอาจารย์ …