เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ รุ่นที่ 4

Check Also

โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย

ขอเชิญนักเทคนิค …