เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564 (ครั้งที่2)

คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564 (ครั้งที่2) จากเดิม 7-12 มิถุนายน 2564 ไปเป็น 28 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2564

Check Also

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิค …