แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมิน ผลปฏิบัติราชการ (สายผู้สอน)

– แบบ ป1.
 แบบ ป2. สำหรับราชการ
– แบบ ป2. สำหรับพนักงาน
– แบบ ป2. มข.

Check Also

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผ …