แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมิน ผลปฏิบัติราชการ (สายผู้สอน)

– แบบ ป1.
 แบบ ป2. สำหรับราชการ
– แบบ ป2. สำหรับพนักงาน
– แบบ ป2. มข.

Check Also

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิค …