โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย

📣ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม
💬– โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
รับจำนวน :  50 คน
📚📮
#การลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ https://forms.gle/WT1N2mJ3VfVGtLds8
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://kku.world/65moa
สอบถาม Line : @047vzbgj

Check Also

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ (อยู่ในระหว่างการขอคะแนน)

การตรวจวินิจฉัย …