โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย (จัด 2 รอบ)

📣ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม
💬โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย (จัด 2 รอบ)
ค่าลงทะเบียน : 5,000 บาท
รับจำนวนรอบละ :  60 คน (รวม 120 คน)
📚📮
 #การลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ https://forms.gle/WT1N2mJ3VfVGtLds8
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://kku.world/65moa
สอบถาม Line : @047vzbgj

Check Also

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ (อยู่ในระหว่างการขอคะแนน)

การตรวจวินิจฉัย …