โครงการอบรมการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ สำหรับการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

📣ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ /นักวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม
💬โครงการอบรมการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ สำหรับการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
ค่าลงทะเบียน : 10,000 บาท
รับจำนวน :  10 คน
📚📮
#การลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ https://forms.gle/WT1N2mJ3VfVGtLds8
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://kku.world/65moa
สอบถาม Line : @047vzbgj

Check Also

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ (อยู่ในระหว่างการขอคะแนน)

การตรวจวินิจฉัย …