โครงการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 10

Check Also

โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย

ขอเชิญนักเทคนิค …