“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2566”

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2566″

วันที่ : 15 -20 พฤษภาคม 2566
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน : 6,000 บาท
รับจำนวน : 30 คน

เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://kku.world/qeurm
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://kku.world/ggvqd

Check Also

โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ : จากพื้นฐานสู่เครื่องวิเคราะห์ และการตรวจหาสารพันธุกรรมในการวินิจฉัยแบคทีเรียและไวรัสที่สำคัญและพบบ่อย

ขอเชิญนักเทคนิค …