โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Website งานห้องปฏิบัติการ”

งานห้องปฏิบัติการ AMS KKU จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Website งานห้องปฏิบัติการ”
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Website งานห้องปฏิบัติการ” โดยมี คุณทรงเดช ทวีพร และคุณหริภัทร พงษ์สุวรรณ เป็นวิทยากรอบรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่เจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการทุกคนและผู้สนใจ จัดอบรม ณ ห้องสัมมนา 6 ชั้น 6 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว/ภาพ: ทนพญ.ดวงฤดี จังตระกูล

Check Also

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิค …