admin

มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จุรีรั …

Read More »

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล “Outstanding Poster Award” ในการประชุมระดับนานาชาติ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุม The 5th Allied Health Sciences International Symposium on Zoom ใน Theme: Healthcare Challenges in the Fourth …

Read More »

“AMS Happy Body สุขภาพดี ชีวีสดใส”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร ประธานโครงการ ได้เปิดโครงการ …

Read More »