AMS

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ International Journal of Environmental Research and Public Health ชื่อเรื่อง: Acute Effects …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแทพย์ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

              เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแทพย์ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิ …

Read More »

“Erasmus+ International Credit Mobility” ประจำปี 2023-2024 กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย สมัครขอรับทุนแบบเต็มจำนวน

“Erasmus+ International Credit Mobility” ประจำปี 2023-2024 กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย สมัครขอรับทุนแบบเต็มจำนวน โครงการ “Erasmus+ Intern …

Read More »

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 ทุน

         Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปืดรับสมัครผู้สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2024 จำนวน 7 …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน

        สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางกายภาพบำบัดอีก 6 สถาบัน ภูมิใจที่จะขอเชิญทุกท่ …

Read More »

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และทีม ออกหน่วยจัดตั้งบูธในกิจกรรม “More Care Festival 2023” โซน More Health Care

           เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 – 22.00 น. ที่ผ่านมา ทนพ.คมกฤษณ์ สุขไมตรี หัวหน้าโครงการห้องปฏิบัติการชุมชน สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ แล …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเวทีอภิปรายในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

           คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเวทีอภิปรายในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของ คณะเทคนิคการแพทย์, ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ค …

Read More »

งานห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ “อบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการให้แม่บ้านของบริษัท”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. ที่ผ่านมา งานห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ “อบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการให้แม่บ้านของบริษัท” ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 …

Read More »

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ตั้งแต่ เวลา 08.00 -12.30 น. สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรม “มอบเสื้อกาวน์ใ …

Read More »