thapanee Prapaimueang

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาฯ

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแทพ …

Read More »

AMS KKU หารือความร่วมมือ MOU/MOA ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ บริษัท Spiens Technology

AMS KKU หารือความร่วมมือ MOU/MOA ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ บริษัท Spiens Technology เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา อา …

Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   สังกัดคณะเทคนิคการแพท …

Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด เอ …

Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์  มหาว …

Read More »

ณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ‘การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน’ ‘Sustainability for All’ และการแสดงผลงานจากโครงการ ‘มหาวิทยาลัยสู่ตำบล’ (U2T)

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ‘การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน’ ‘Sustainability for All’ และการแสดงผลงานจากโครงการ ‘มหาว …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบ …

Read More »

ผู้บริหาร สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากร

ผู้บริหาร สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากร เมื่อ วันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ได้จัดสัมมนาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 …

Read More »