ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.จุรีรัตน์     ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์     ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส …

Read More »

งานบริหารและธุรการ จัดโครงการอบรม “การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

คณะเทคนิคการแพทย์ โดยงานบริหารและธุรการ จัดโครงการอบรม “การให้บริการด้วยใจ (Service Mind)” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วนิดา …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ และสร้างเสริมวินัยจราจร”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา งานบริหารและธุรการ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ และสร้างเสริมวินัยจราจร” ให้กับพนักงานขับรถ และบุคลา …

Read More »

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 – 08.30 น. นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินด …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์เทคนิคการแพทย์ งานวิจัย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์เทคนิคการแพทย์ งานวิจัย และนำเยี่ยมชมศูนย์กายภาพและฟื้นฟู ตล …

Read More »

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดกิจกรรม “AMS Publication Super CAMP”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ โดย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดกิจกรรม “AMS Publication Super CA …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแทพย์ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

              เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแทพย์ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ รองอธิ …

Read More »

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และทีม ออกหน่วยจัดตั้งบูธในกิจกรรม “More Care Festival 2023” โซน More Health Care

           เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 – 22.00 น. ที่ผ่านมา ทนพ.คมกฤษณ์ สุขไมตรี หัวหน้าโครงการห้องปฏิบัติการชุมชน สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ แล …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเวทีอภิปรายในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา

           คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเวทีอภิปรายในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง Visiting Professor กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของ คณะเทคนิคการแพทย์, ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ค …

Read More »

งานห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ “อบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการให้แม่บ้านของบริษัท”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. ที่ผ่านมา งานห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ “อบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการให้แม่บ้านของบริษัท” ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 …

Read More »