ข่าวกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดกลยุทธ์ทิศทางการพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 โดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดกลยุทธ์ทิศทางการพัฒนาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 โดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการบริหารคณะเทคนิ …

Read More »

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมในโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมในโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตน …

Read More »

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย

     คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรพลิกโฉมการดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะในการดูแลสร้างเสริมสุขภ …

Read More »

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.30 น. ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร ร่วมงานแสดงมุทิต …

Read More »

“ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566”

    “ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

        เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ …

Read More »

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2566

      เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ …

Read More »

“โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่”

    “โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่”      คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา บัณ …

Read More »

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการ “KHON KAEN UNIVERSITY BETWEEN KUMAMOTO HEALTH SCIENCES UNIVERSITY AND FUJITA HEALTH UNIVERSITY”

    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 – 17.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการ “KHON KAEN UNIVERSITY BETWEEN …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Dr. Naly Khaminsou คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ จาก University of Health Science (UHS) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรผู้เข้าร่วมคอร์สอบรมระยะสั้น

        วันที่ 7 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Dr. Naly Khaminsou คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ จาก University of Health Science (UHS) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว …

Read More »