ข่าวกิจกรรม

โครงการ “AMS First Stage for research and Innovation 2022”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมโครงการ “AMS First Stage for researc …

Read More »

กิจกรรม KM สำหรับสายสนับสนุน

คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ได้เปิดกิจกรรม KM สำหรับสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 โดยมีผู้นำเสนอ 2 ท่าน ดังนี้ 1. นายหริภัทร พงษ์สุวรรณ ตำแหน่งพ …

Read More »

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วารสาร Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) สู่ฐาน Scopus

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วารสาร Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) สู่ฐาน Scopus เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่า …

Read More »

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.อรุณนี สังกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอน …

Read More »

AMS First Stage for research and Innovation 2022

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (MT) ได้จัดกิจกรรมโครงการ AMS First Stage for research and Innovation 2022 ณ ห้องประชุ …

Read More »

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาฯ

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแทพ …

Read More »

AMS KKU หารือความร่วมมือ MOU/MOA ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ บริษัท Spiens Technology

AMS KKU หารือความร่วมมือ MOU/MOA ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และ บริษัท Spiens Technology เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา อา …

Read More »

ณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ‘การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน’ ‘Sustainability for All’ และการแสดงผลงานจากโครงการ ‘มหาวิทยาลัยสู่ตำบล’ (U2T)

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ‘การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน’ ‘Sustainability for All’ และการแสดงผลงานจากโครงการ ‘มหาว …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.จับมือโรงแรมโฆษะ สร้างศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน มุ่งเป้าส่งเสริมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09.15 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีลงนามบ …

Read More »

ผู้บริหาร สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากร

ผู้บริหาร สื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์แก่บุคลากร เมื่อ วันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ได้จัดสัมมนาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 …

Read More »