ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาผู้บริหารร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการสัมนาผู้บริหารร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี กองบ …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตกุศล …

Read More »

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เดินทางเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “HEALTH AI from clinical parameters and portable devices for monitoring aging biomarkers through blood and breathe”

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เดินทางเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “HEALTH AI from clinical parameters and portable devices for monitoring a …

Read More »

อบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI”

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา งานยุทธศาสตร์ กองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น นำโดย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด (JMCQCS)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด (JMCQCS) เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแ …

Read More »

โครงการ “AMS First Stage for research and Innovation 2022”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมโครงการ “AMS First Stage for researc …

Read More »

กิจกรรม KM สำหรับสายสนับสนุน

คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย นางจันทร์หอม คำภู ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ ได้เปิดกิจกรรม KM สำหรับสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 โดยมีผู้นำเสนอ 2 ท่าน ดังนี้ 1. นายหริภัทร พงษ์สุวรรณ ตำแหน่งพ …

Read More »

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วารสาร Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) สู่ฐาน Scopus

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วารสาร Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) สู่ฐาน Scopus เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่า …

Read More »

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.อรุณนี สังกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอน …

Read More »

AMS First Stage for research and Innovation 2022

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (MT) ได้จัดกิจกรรมโครงการ AMS First Stage for research and Innovation 2022 ณ ห้องประชุ …

Read More »