ข่าวหน้าแรก

“โครงการอบรมเฉพาะทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 11 Special Course Training in Transfusion Science”

 “โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต รุ่นที่ 11 Special Course Training in Transfusion Science” ระยะเวลา : 4 เดือน ระหว่าง 29 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม และ 2 ตุลาคม–30 พฤศจิก …

Read More »

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2566”

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2566″ วันที่ : 15 -20 พฤษภาคม 2566 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าลงทะเบียน : 6,000 บาท รับจำนวน : 30 คน เปิดให้ลงทะเบี …

Read More »