ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 สามารถเสนอชื่อได้ที่ https://drive.google.com/…/1OeAuMPJitmatJlBsTzgoV …

Read More »

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ลงทะเบียนได้ที่ : https://kk …

Read More »

“คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางอนัญญา ชินวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ”

“คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางอนัญญา ชินวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ”  

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวยริน ชนาวิรัตน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวยริน ชนาวิรัตน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Associated Medical Sciences ชื่อเรื่อง: Validity and reproducibility of ch …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ นางสาวอภิญญา จันนาวัน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

     AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ นางสาวอภิญญา จันนาวัน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ In Vivo ชื่อเรื่อง: High Level of Serum Coiled-coil Domain …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ แสนไชยสุริยา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ แสนไชยสุริยา  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ International Journal of Laboratory Hematology ชื่อเรื่อง: Hemoglobin EE disease in y …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ชัชวาลย์ และ MISS SITT NYEIN PHYU ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ชัชวาลย์ และ MISS SITT NYEIN PHYU ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Multidisciplinary Healthcare ชื่อเรื่อง: Responsiven …

Read More »

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ International Journal of Environmental Research and Public Health ชื่อเรื่อง: Acute Effects …

Read More »

“Erasmus+ International Credit Mobility” ประจำปี 2023-2024 กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย สมัครขอรับทุนแบบเต็มจำนวน

“Erasmus+ International Credit Mobility” ประจำปี 2023-2024 กองการต่างประเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย สมัครขอรับทุนแบบเต็มจำนวน โครงการ “Erasmus+ Intern …

Read More »