ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมด้วยอาจา …

Read More »

ให้บริการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

ให้บริการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ -การผลิตโปรตีนคอมบิแนนท์ -การผลิตแอนติบอดี -การทดสอบคุณสมบัติ แอนติเจนหรือแอนติบอดี ————————- สนใจติดต่อผู้ประสานงาน …

Read More »

ปิดรับสมัครคอร์สเรียนออนไลน์การประยุกต์ใช้เทคนิค ทางจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

***ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนรับแล้ว*** อย่ารอช้า หากท่านกำลังสนใจศึกษาความรู้พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้เทคนิค ทางจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “Enhancing Communication Effectiveness, Critical Thinking and Creativity as 21st-century skills”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “Enhancing Communication Effectiveness, Critical Thinking and Creativity as 21st-century skills” วิทยากร: นางสาว กชกร เข็มทองหลาง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น …

Read More »

โครงการอบรมเฉพาะทาง 16 หน่วยกิต 2565

หนังสืออนุมัติโครงการBฺBเฉพาะทาง-2565  โครงการBB เฉพาะทาง-65 ใบสมัครอบรมโครงการBB เฉพาะทาง-2565 หนังสือเรียนผู้บังคับบัญชา 

Read More »

อบรมพัฒนาการบริการโลหิต 2565

 หนังสืออนุมัติโครงการBBWS-2565  โครงการBBWS-2565 ใบสมัครอบรมโครงการBBWS-2565 หนังสือเรียนผู้บังคับบัญชา

Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   สังกัดคณะเทคนิคการแพท …

Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์เข้าสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด เอ …

Read More »