ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่        28    /2565 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน)  ตำแหน่งช่างเทคนิค ————— …

Read More »

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งช่างเทคนิค

  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งช่างเทคนิค —————————- ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

Read More »

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่     19        /2565 เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ (คอมพิวเตอร์)  เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สั …

Read More »

รับสมัครคนสวน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา      ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท สมัค …

Read More »

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน    เป็นลูกจ้างของคณะเทคนิคการแพทย์ (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ 9,48 …

Read More »

ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund

ชื่นชมยินดี นักวิจัยศูนย์ CISMaP ได้รับรางวัล TED Fund จากการประกวดในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี พ.ศ. 2654             ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอ …

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่สนใจการทำรูป “ระดับเบื้องต้น” สำหรับงานทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.ม./ปร.ด วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่สนใจการทำรูป “ระดับเบื้องต้น” …

Read More »