ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุรุศาสตร์ คนหาญ และ Mr.Min Wang  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุรุศาสตร์ คนหาญ และ Mr.Min Wang  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Associated Medical Sciences ชื่อเรื่อง : Effects of Yang …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Philippine Journal of Science ชื่อเรื่อง : Effects of Dynamic Jumping Exercise on Vascula …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ   รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา และ อาจารย์พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ   รองศาสตราจารย์สุกัลยา อมตฉายา และ อาจารย์พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ Journal of Aging and Physical Activity ชื่อเรื่อง : Abili …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ Miss HTET HTET MIN-OO   ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ศิริพร ปรุงวิทยา และ Miss HTET HTET MIN-OO   ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ In Vivo ชื่อเรื่อง : Development of a Prognostic Score for Ch …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

AMS KKU ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารชื่อ PLoS ONE ชื่อเรื่อง : Frequency of unnecessary prenatal diagnosis of hemoglobinopathies: A la …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พรสุดา มาระมิ่ง ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

       คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ     อ.ดร.พรสุดา มาระมิ่ง    ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566เรื่อง   ของไห …

Read More »

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 45 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 45 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ที่ได้รับรางวัล ขอให้ติดต่อกลับที่ คุณดรุณี ชูคันหอม ชั้น 2 กองบริหารงาน คณะเทคนิคการแพทย์ daruch@kku.ac.th    …

Read More »

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

ชื่นชมยินดี กับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ของคณะเทคนิคการแพทย์ทุกๆท่าน

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.กภ.อัครานี ทิมินกุล  ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด รุ่น AMS8 PT4 ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางกายภาพบำบัด ปี 2566 

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.กภ.อัครานี ทิมินกุล  ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด รุ่น AMS8 PT4 ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางกายภาพบำบัด ปี 2566  รางวัลที่ 2 …

Read More »

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ผลงานนวัตกรรม : “เตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตะแคง”

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ผลงานนวัตกรรม : “เตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตะแคง” เป็นผลงานอัปเกรดที่ราคาเข้าถึงได้ เป็นอีกทางเลือกในการป้องกันแผลกดทับ เพื่อผู้สูงอายุติ …

Read More »